Sự kiện – Thời điểm vàng nộp hồ sơ du học THPT Canada 2020

Nếu thực sự muốn du học THPT Canada trong năm 2020 thì bạn không nên bỏ lỡ thời điểm này để làm hồ sơ. Tại sao nên du học Canada bậc THPT? Tại sao nên làm hồ sơ từ tháng 2? Khi nào thì các trường ngừng nhận hồ sơ? Tất cả các câu hỏiContinue reading “Sự kiện – Thời điểm vàng nộp hồ sơ du học THPT Canada 2020”