Đánh giá khả năng đậu visa du học

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐẬU VISA DU HỌC

Bạn đang có kế hoạch học tập nước ngoài?

Bạn lo lắng về Visa?

Hãy cho Green Visa biết về hồ sơ của bạn, chúng tôi có hệ thống đánh giá tỷ lệ visa chính xác đến 99%.

Vui lòng trả lời chính xác những câu hỏi bên dưới. Bạn sẽ sớm nhận được kết quả của mình!

Vui lòng điền rõ điểm số đạt được
(Tính từ tất cả các nguồn)
(Có thể chọn nhiều loại tài sản)
(Có thể chọn nhiều lựa chọn)