Học sinh Việt Nam làm sao vào được trường công lập Singapore?

Học sinh Việt Nam làm sao vào được trường công lập Singapore?

Năm 2017, có khoảng 55.000 học sinh tiểu học và trung học phổ thông học tập ở tất cả các trường tiểu học và trung học công lập Singapore là du học sinh quốc tế. Điều này cho thấy sức hút của nền giáo dục phổ thông Singapore rất lớn.

Ở phần trước tôi đã nói về lợi ích khi học ở trường công lập Singapore. Phần này đề cập đến chủ đề mà Quý phụ huynh rất quan tâm: Học sinh Việt Nam làm sao vào được hệ thống công lập Singapore?

Bài viết chỉ đề cập đến bậc phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và dự bị đại học. Riêng bậc đại học tôi hẹn gặp ở một chủ đề khác.

Chúng ta tìm hiểu sơ về hệ thống giáo dục phổ thông Singapore trước khi vào nội dung chính.

Hệ thống giáo dục phổ thông Singapore

Ở Việt Nam, học sinh học một lèo qua các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi vào đại học. Nhiều em đi theo con đường vòng như trung học hoặc cao đẳng sau đó học liên thông để lấy bằng cử nhân đại học. Tuy nhiên học sinh tiểu học Singapore lại có nhiều hướng đi khác nhau sau khi kết thúc chương trình. 

Bậc tiểu học / Primary education

Bậc tiểu học ở Singapore có thời gian đào tạo 6 năm: 04 năm cơ bản (từ Primary 1 đến Primary 4) và 02 năm định hướng (Primary 5 và Primary 6). Sau khi hoàn tất 6 năm học, học sinh sẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp tiểu học Primary School Leaving Examination (PSLE)

Bậc trung học cơ sở / Secondary education

Bậc trung học cơ sở ở Singapore có thời gian đào tạo 5 năm. Dựa vào kết quả thi PSLE học sinh sẽ được xếp vào các lớp phù hợp.

  • Integrated Programme: Dành cho học sinh xuất sắc. Theo lớp này học 6 năm gồm 4 năm trung học cơ sở 2 năm dự bị, không phải thi O level, học cho tới khi thi A level.
  • Special/Express School: Dành cho học sinh đạt kết quả thi tốt. Sẽ theo học 4 năm từ Secondary 1 đến Secondary 4. Cuối cấp tham dự thi O level.
  • Normal Schools (Academic/Technical): Học sinh không đủ điểm để vào Integrated ProgrammeSpecial/Express Schools sẽ phải theo học nhóm trường Normal. Chương trình học kéo dài 5 năm, trong đó 4 năm đầu lấy N level, và học thêm 01 năm nữa để lấy O level.

Dự bị đại học / Pre-university 

Chương trình dự bị học đại học dành cho học sinh thi lấy chứng chỉ A level sau khi hoàn thành 2 năm Junior College hoặc 3 năm Centralized Institute Course. Học sinh sử dụng kết quả A level để nộp hồ sơ vào các trường đại học công lập Singapore.

hệ thống giao dục singapore

Hình ảnh: Hệ thống giáo dục Singapore

Kể từ tháng 12/2017, học sinh quốc tế sống ở Singapore đủ 2 năm và thi đậu một trong các kỳ thi do Bộ Giáo dục tổ chức như PSLE, GCE N/O/A level đủ điều kiện nộp đơn xin PR.

Học sinh Việt Nam làm sao vào được hệ thống công lập Singapore?

Theo Chính phủ Singapore, khoảng 4% học sinh học ở các trường công lập là học sinh quốc tế, 9% là học sinh có thẻ thường trú nhân (Công dân nước ngoài giữ trình trạng thường trú tại Singapore). Dựa theo số liệu năm 2017, tỷ lệ này (sinh viên quốc tế & thường trú nhân PR) tương ứng với khoảng 55.000 học sinh tiểu học và trung học. Một con số rất lớn!

Trong số này chắc chắn có không ít học sinh đến từ Việt Nam? Vậy làm sao những học sinh này có thể vào học trường công lập Singapore?

Học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Việt Nam muốn theo học bậc tiểu học và trung học cơ sở tại Singapore cần phải hoàn tất bài thi đầu vào dành cho học sinh quốc tế, gọi tắt là AEIS hoặc S-AEIS.

Các lớp cho phép học sinh Việt Nam có thể đăng ký dự thi:

Bậc học

Lớp học

Tuổi tương ứng(Tính vào ngày 01/01 của năm đăng ký nhập học)

Tiểu học

Primary 1

6 đến 6+

Primary 2

7 đến 7+

Primary 3

8 đến 8+

Primary 4

9 đến 9+

Primary 5

10 đến 10+

Primary 6

Học sinh mới không được nhập học lớp này

Trung học cơ sở

Secondary 1

12 đến 12+

Secondary 2

13 đến 13+

Secondary 3

14 đến 14+

Secondary 4

Học sinh mới không được nhập học lớp này

Secondary 5

Học sinh mới không được nhập học lớp này

Dự bị đại học

Pre-University 1

16 đến 16+

Pre-University 2

Học sinh mới không được nhập học lớp này

Pre-University 3

Học sinh mới không được nhập học lớp này.

Các kỳ thi đầu vào công lập Singapore

Mỗi năm Bộ Giáo dục Singapore (MOE) tổ chức các kỳ thi dành cho học sinh quốc tế muốn vào học các trường công lập ở Singapore. Học sinh cần phải đậu kỳ thi này để được vào học các trường công lập Singapore. Có 2 kỳ thi được tổ chức hàng năm: 

Kỳ thi AEIS

Kỳ thi AEIS là gì? AEIS là viết tắt của kỳ thi Admissions Exercise for International Students, được tổ chức hàng năm vào tháng 09 hoặc tháng 10 dành cho học sinh quốc tế muốn vào các trường công lập Singapore nhập học tháng 01 năm sau.

Học sinh Việt Nam không đỗ kỳ thi AEIS có thể tham gia kỳ thi S-AEIS.

Kỳ thi S-AEIS

Kỳ thi S-AEIS là gì? S-AEIS, viết tắt của kỳ thi Supplementary Admissions Exercise for International Students (S-AEIS), được tổ chức vào tháng 02 hoặc tháng 03 dành cho học sinh quốc tế muốn vào các trường công lập Singapore nhập học tháng 04 hoặc 05

Quý phụ huynh lưu ý S-AEIS là kỳ thi bổ sung nên không tổ chức thi tất cả các lớp như AEIS. 

TÓM LẠI, học sinh Việt Nam cần phải đậu kỳ thi đầu vào AEIS hoặc S-AEIS để được theo học hệ công lập Singapore bậc tiểu học và trung học phổ thông. Phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về các kỳ thi và lộ trình phù hợp nhất cho con em chuẩn bị luyện thi AEIS.

Leave a Reply