Những ngành nghề thiếu nhân lực tại New Zealand

New Zealand xếp hạng thứ 51 thế giới về GDP danh nghĩa (205.9 tỷ USD) nhưng dân số chỉ khoảng 4,9 triệu người (Việt Nam GPD 223.9 tỷ USD, dân số 95.6 triệu người). Thu nhập bình quân đầu người khoảng USD$41,205 nằm trong nhóm những quốc gia có thu nhập bình quân đầu ngườiContinue reading “Những ngành nghề thiếu nhân lực tại New Zealand”

Đại học Auckland, New Zealand

Từ khi được thành lập từ năm 1883 thì University of Auckland (Đại học Auckland) vẫn luôn là ngọn cờ tiên phong trong nền giáo dục tại New Zealand. Trường nổi tiếng về những công trình nghiên cứu trong giới học thuật, đội ngũ giáo viên ấn tượng và tiện nghi học tập không cóContinue reading “Đại học Auckland, New Zealand”

Du học NZ – Khắc phục điểm yếu hồ sơ 3 lần rớt visa Mỹ

“Ồ wao! Cuối cùng em cũng được đi học, em không cần sợ cảm giác rớt visa nữa rồi!!”  Đó là chia sẻ đầy bất ngờ và vui mừng của bạn Nguyễn Quốc Doanh khi được Du học Green Visa thông báo visa thành công.  Vậy là sắp tới, Doanh sẽ có những ngày thángContinue reading “Du học NZ – Khắc phục điểm yếu hồ sơ 3 lần rớt visa Mỹ”