Học bổng ASEAN Singapore

Chính phủ Singapore có chính sách khuyến khích học sinh quốc tế đến học tập bằng cách cấp học bổng, trong đó nổi bật nhất là học bổng ASEAN. Singapore là một trong những quốc gia có chính sách giáo dục tốt nhất châu Á. Hệ thống trường phổ thông công lập Singapore không chỉContinue reading “Học bổng ASEAN Singapore”

Học bổng từ North Island College Canada

Học bổng khuyến khích cho những sinh viên có điểm số IELTS cao khi nhập học tại North Island College trong thời gian sắp đến Học bổng IELTS Chương trình Undergraduate  IELTS 6.5 – $500 CAD  IELTS 7.0 – $1,000 CAD IELTS 7.5 – $1,500 CAD  Chương trình Postgraduate  IELTS 7.0 – $500 CAD  IELTSContinue reading “Học bổng từ North Island College Canada”