10 đặc điểm tính cách của người dân Canada

Người dân Canada được biết đến là những người lịch thiệp, tinh tế và thân thiện nhất thế giới. Thực tế trong cuộc sống, bạn sẽ phải ngạc nhiên về thái độ ứng xử nhã nhặn có phần khuôn mẫu của họ. Nhưng đừng lo, họ vẫn rất thân thiện và gần gũi kể cảContinue reading “10 đặc điểm tính cách của người dân Canada”