Category Archives: Học bổng

học bổng trường western sydney university

Học bổng $7,500 được xét duyệt cho năm học 2019 – 2020

Học bổng khối ASEAN từ trường Đại học Macquarie Australia 1

Học bổng $10,000 tại Macquarie trao cơ hội đến Úc cho nhiều học sinh.

Trường Niagara College

Điều kiện xét duyệt học bổng đầu vào 2019 tại Niagara College hoàn toàn không khó.

Trường Tasmania Australia

Trường học chất lượng, ở vùng đảo yên bình, có chương trình học bổng và chính sách định cư tốt.

Học bổng tổ chức ICEAP

Không dễ để Canada có học bổng lên đến 20,000$. Xem thêm điều kiện học bổng tại đây!

Trường cao đẳng công lập Fanshawe

Fanshawe không chỉ nhiều chương trình học chất lượng mà còn có nhiều học bổng cho du học sinh.

Trường Douglas college

Học bổng của trường Cao đẳng top 1 tại British Columbia, Canada 2019.

19/19